29 กรกฎาคม 2552

BOI คืออะไร ?

BOI มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า “The Board of Investment ” และชื่อในภาษาไทยว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” เป็นหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของนักลงทุน โดยทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะให้บริการช่วยเหลือและสนับสนุนแก่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯได้รับการส่งเสริม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น